У вези са Вашим мејлом од 28. октобра 2020. године, који се односи на недоумице у поступању туристичких агенција посредника, обавештавамо Вас следеће:

  1. Туристичка агенција посредник може да продаје излете које организује други посредник, уз обавезу да у програму путовања назначи ко је организатор излета.

  1. Члан 79. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 17/19) прописује да се одредбе Закона у делу општих услова путовања, програма путовања, његове организације и реализације, потврде о путовању, продајне цене, отказа,рекламације и евиденције и друго односе  и на излете.

То значи да путник мора да буде обавештен о правима и обавезама агенције и путника, посебно о правима и обавезама у  вези са отказом путовања од стране агенције и од стране путника, одговорности агенције за извршење услуга из програма излета, условима измене програма односно уговора, поступку рекламације и роковима за њено подношење и решавање. Такође, путник мора бири информисан и о свим елементима програма излета.

Напомиљемо да је поменутим чланом прописана обавеза туристичке агенције да у програму путовања за организовање излета посебно истакне обавештење да за излет није обезбеђена заштита у погледу гаранција путовања.

Не постоји законска обавеза регистровања општих услова посредника .

  1. Када правно лице, нпр. Синдикат, уплати путовање за своје раднике, уговор о путовању потписује законски заступник правног лица, а могу и путници појединачно.

  1. Начин обрачуна провизије и одобравања попуста организатор и посредник уређују уговором о посредовању.

Посредник је дужан да продаје туристичко путовање под истим условима као и организатор путовања.

Организатор има право на промену цене, у том случају је то нови програм путовања  и са путником закључује нови уговор о путовању.  За продато путовање цена путовања је она која је важила у моменту закључења уговора о путовању и која је наведена у програму путовања.

  1. Уколико се под најавом организатору подразуумева само резервација, свакако је потребно да посредник при закључивању уговора са путником достави органззатору путовања све прописане податке, како би се издала потврда о гаранцији путовања.

  1. Свака туристичка агенција може пружати услугу резервације смештаја на захтев путника.

У том случају туристичка агенција може од путника да наплати провизију за пружену услугу резервације, а путник ће своје обавезе према угоститељу измирити у самом угоститељском објекту.

Посебно се напомиње да туристичка агенција посредник не може да продаје вишедневни боравак који укључује само услугу смештаја у одређеним терминима или временском трајању, а који смештај та агенција нуди и продаје по јединственој цени, јер се у том случају ради о пословима који се сматрају организованим туристичким путовањем.

Udruženje UTAS

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.