19.03.2019

UTAS zvanično ušao u radnu grupu u MTTT(Ministarstvo trgovine i turizma) i to za izradu teksta dva pravilnika kojim se bliže propisuju uslovi i način rangiranja licence, vrsta, visina i uslovi garancije putovanja, kao i visina depozita.